Redakcja

Redaktor naczelny:

Krzysztof Mikulski [WWW]


Rada Programowa:

 • Olivier Châline (Université Paris Sorbonne-Paris IV) [WWW]
 • Petr Vorel (Univerzita Pardubice) [WWW]
 • Robert Frost (University of Aberdeen) [WWW]
 • Hans Henning Hahn (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg) [WWW]
 • Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) [WWW]
 • Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski) [WWW]
 • Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) [WWW]
 • Zdzisław Noga (Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) [WWW]
 • Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN, Warszawa) [WWW]
 • Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]
 • Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) [WWW]
 • Mieczysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]

 

Komitet redakcyjny:

 • Jarosław Kłaczkow
 • Danuta Musiał
 • Magdalena Niedzielska (zastępca redaktora naczelnego)
 • Katarzyna Pękacka-Falkowska
 • Michai Popescu
 • Stanisław Roszak
 • Józef Szymeczek
 • Agnieszka Zielińska
 • Marcin Hlebionek
 • Adam Kucharski
 • Jarosław Centek
 • Wiesława Duży (sekretarz)
 • Karol Kłodziński (sekretarz)

 

Strona internetowa:
Mikołaj Tomaszewski

Konsultacja:
Krzysztof Mikulski
Dariusz Jasieniecki
Wiesława Duży
Katarzyna Pękacka-Falkowska