Recenzenci

 

Artykuły zamieszczone w tomach 40-43 w 2017 roku recenzowali:

Stanisław Adamiak, Wiesław Bondyra, Andrzej Buczyło, Bogumiła Burda, Dariusz Dolański, Paweł Filipczak, Maciej Forycki, Mateusz Goliński, Grażyna Gzella, Sławomir Jóźwiak, Tomasz Jurek, Krzysztof Kania, Danuta Konieczka-Śliwińska, Andrzej Korytko, Sławomir Kościelak, Cezary Kuklo,Tomasz Krzemiński, Adam Kucharski, Hanna Kurowska, Bartłomiej Łyczak, Maciej Mikuła,Dariusz Nawrot, Zdzisław Noga, Wiesław Nowosad, Przemysław Olstowski, Joanna Orzeł, Jacek Pielas, Dariusz Rolnik, Ryszard Szczygieł, Jan Tęgowski, Agnieszka Wieczorek

Artykuły zamieszczone w tomach 36-39 w 2016 roku recenzowali:

Katarzyna Balbuza, Michał Norbert Faszcza, Witold Filipczak, Agnieszka Jakuboszczak, Grzegorz Jasiński, Krzysztof Kania, Cezary Kardasz, Norbert Kasparek, Agata Aleksandra Kluczek, Mirosław Kłusek, Danuta Konieczka-Śliwińska, Lucyna Kostuch, Marek Kornat, Adam Kucharski, Leszek Kuk, Tomasz Krzemiński, Filip Kubiaczyk, Dariusz Kupisz, Tomasz Łaszkiewicz, Aleksander Łupienko, Kazimierz Maliszewski, Krzysztof Nowak, Wiesław Nowosad, Przemysław Olstowski, Szymon Olszaniec, Joanna Orzeł, Wojciech Piasek, Marcin Pawlak, Wiesław Pawlak, Waldemar Rozynkowski, Dariusz Słapek, Tadeusz Stegner, Mariusz Wołos, Grażyna Wrona

Artykuły zamieszczone w tomach 32-35 w 2015 roku recenzowali: 

Zofia Waszkiewicz, Zdzisław Noga, Wiesław Sieradzan, Tomasz Jurek, Tadeusz Stegner, Jacek Wijaczka, Grażyna Gzella, Edward Włodarczyk, Andrzej Rachuba, Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski, Adam Suchoński, Józef Dobosz, Mariusz Wołos, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Olgierd Kiec, Michał Zwierzykowski, Jarosław Poraziński, Anna Paner, Jarosław Dumanowski, Dariusz Słapek, Jan Tęgowski, Grzegorz Jasiński, Maciej Forycki, Grzegorz Berendt, Sylwia Grochowina, Wojciech Piasek, Grzegorz Chomicki, Dariusz Góra-Szopiński, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak, Evelina Kristanova, Filip Wolański

Artykuły zamieszczone w tomach 28-31 w 2014 roku recenzowali:

Agnieszka Bartnik, Jarosław Czubaty, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Tomasz Jurek, Tomasz Kempa, Agata Kluczek, Ryszard Kulesza, Tadeusz Miłkowski, Marcin Pawlak, Andrzej Rachuba, Michał Rogoż, Dariusz Rolnik, Andrzej Romanow, Dariusz Słapek, Arkadiusz Stasiak, Tadeusz Stegner, Mieczysław Wojciechowski, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Jan Wroniszewski, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 24-27 w 2013 roku recenzowali:

Grzegorz Berendt, Grzegorz Chomicki, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Dariusz Góra-Szopiński, Sylwia Grochowina, Hans Henning Hahn, Paweł Hanczewski, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Mirosław Kłusek, Igor Kraszewski, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Waldemar Rozynkowski, Dariusz Słapek, Sławomir Sprawski, Tadeusz Stegner, Małgorzata Strzelecka, Filip Wolański, Mariusz Wołos, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 20-23 w 2012 roku recenzowali:

Józef Dobosz, Mateusz Goliński, Grażyna Gzella, Kazimierz Maliszewski, Wiesław Sieradzan, Adam Suchoński, Ryszard Sudziński, Kazimierz Wajda, Bogumiła Burda, Mirosław Golon, Mariola Hoszowska, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Barbara Kubis, Anna Paner, Stanisław Roszak, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Agata Kluczek, Danuta Konieczka-Śliwińska, Wojciech Piasek, Sławomir Sprawski, Sylwia Grochowina, Jacek Kowalewski, Małgorzata Strzelecka, Joanna Wojdon

Artykuły zamieszczone w tomach 16-19 w 2011 roku recenzowali:

Andrzej Chwalba, Grażyna Gzella, Tomasz Jurek, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Tadeusz Stegner, Adam Suchoński, Edward Włodarczyk, Krzysztof Zamorski, Olgierd Kiec, Wincenty Kołodziej, Jarosław Poraziński, Grzegorz Berendt , Mirosław Golon, Grzegorz Jasiński, Agata Kluczek, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Michał Zwierzykowski, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Maciej Forycki, Sylwia Grochowina, Evelina Kristanova, Wojciech Piasek, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak