Recenzenci

Artykuły zamieszczone w tomach 32-35 w 2015 roku recenzowali: 

Zofia Waszkiewicz, Zdzisław Noga, Wiesław Sieradzan, Tomasz Jurek, Tadeusz Stegner, Jacek Wijaczka, Grażyna Gzella, Edward Włodarczyk, Andrzej Rachuba, Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski, Adam Suchoński, Józef Dobosz, Mariusz Wołos, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Olgierd Kiec, Michał Zwierzykowski, Jarosław Poraziński, Anna Paner, Jarosław Dumanowski, Dariusz Słapek, Jan Tęgowski, Grzegorz Jasiński, Maciej Forycki, Grzegorz Berendt, Sylwia Grochowina, Wojciech Piasek, Grzegorz Chomicki, Dariusz Góra-Szopiński, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak, Evelina Kristanova, Filip Wolański

Artykuły zamieszczone w tomach 28-31 w 2014 roku recenzowali:

Agnieszka Bartnik, Jarosław Czubaty, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Tomasz Jurek, Tomasz Kempa, Agata Kluczek, Ryszard Kulesza, Tadeusz Miłkowski, Marcin Pawlak, Andrzej Rachuba, Michał Rogoż, Dariusz Rolnik, Andrzej Romanow, Dariusz Słapek, Arkadiusz Stasiak, Tadeusz Stegner, Mieczysław Wojciechowski, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Jan Wroniszewski, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 24-27 w 2013 roku recenzowali:

Grzegorz Berendt, Grzegorz Chomicki, Jerzy Dygdała, Maciej Forycki, Mirosław Golon, Dariusz Góra-Szopiński, Sylwia Grochowina, Hans Henning Hahn, Paweł Hanczewski, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Mirosław Kłusek, Igor Kraszewski, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Waldemar Rozynkowski, Dariusz Słapek, Sławomir Sprawski, Tadeusz Stegner, Małgorzata Strzelecka, Filip Wolański, Mariusz Wołos, Michał Zwierzykowski

Artykuły zamieszczone w tomach 20-23 w 2012 roku recenzowali:

Józef Dobosz, Mateusz Goliński, Grażyna Gzella, Kazimierz Maliszewski, Wiesław Sieradzan, Adam Suchoński, Ryszard Sudziński, Kazimierz Wajda, Bogumiła Burda, Mirosław Golon, Mariola Hoszowska, Grzegorz Jasiński, Tomasz Kempa, Barbara Kubis, Anna Paner, Stanisław Roszak, Przemysław Wojciechowski, Mariusz Wołos, Agata Kluczek, Danuta Konieczka-Śliwińska, Wojciech Piasek, Sławomir Sprawski, Sylwia Grochowina, Jacek Kowalewski, Małgorzata Strzelecka, Joanna Wojdon

Artykuły zamieszczone w tomach 16-19 w 2011 roku recenzowali:

Andrzej Chwalba, Grażyna Gzella, Tomasz Jurek, Zdzisław Noga, Andrzej Rachuba, Tadeusz Stegner, Adam Suchoński, Edward Włodarczyk, Krzysztof Zamorski, Olgierd Kiec, Wincenty Kołodziej, Jarosław Poraziński, Grzegorz Berendt , Mirosław Golon, Grzegorz Jasiński, Agata Kluczek, Szymon Olszaniec, Sławomir Sprawski, Michał Zwierzykowski, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Maciej Forycki, Sylwia Grochowina, Evelina Kristanova, Wojciech Piasek, Michał Rogoż, Katarzyna Wodniak