Gdzie kupić?

Poszczególne numery "Klio" można nabyć w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zastrzeżeniem:

  • numery 1-9 są niedostępne w sprzedaży, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;
  • numery 10-15 są niedostępne w sprzedaży w formie drukowanej, istnieje możliwość ich zakupu w wersji elektronicznej na stronie ibuk.pl;
  • numery 16-33 są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na Akademickiej Platformie Czasopism, w formie drukowanej dostępne są numery 17, 20-22, 24, 25, 30-32 (19, 23, 27-29, 33 - druk na życzenie);

 

 (stan na 25 stycznia 2016 r.)