Numer ISSN: 1643-8191

Szanowni Czytelnicy!

 

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Na stronie internetowej, która stanowi uzupełnienie treści zamieszczanych w czasopiśmie, zgromadziliśmy m.in. biogramy autorów, którzy do tej pory publikowali w „Klio”, spis numerów czasopisma wraz z wykazem artykułów oraz ich streszczeniami w języku polskim i angielskim.

Od 2013 roku "Klio" dostępne jest w wersji elektronicznej na Akademickiej Platformie Czasopism, co jak sądzimy będzie sprzyjało wymianie myśli w środowisku naukowym.

Jednocześnie informujemy, że od 2015 roku „Klio” należy do niewielu, polskich czasopism historycznych, które znajdują się na liście ERIH PLUS. 23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 13 punktów za przedstawiane publikacje. Natomiast 31 lipca 2019 roku MNiSW przyznało "Klio" 40 punktów. Punktację MNiSW można znaleźć na stronie Ministerstwa. Pragniemy tym samym podziękować Autorom dotychczas prezentującym na łamach „Klio” wyniki swoich badań i jednocześnie zachęcić Wszystkich Państwa do współpracy.

Zapraszamy do lektury!