Contact

Contact Address:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Zakład Historii Gospodarczej
ul. W. Bojarskiego 1, pokój C 1.08
87-100 Toruń

Fax: 56 611 37 75

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.