KLIO 44 (1/2018)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Lucyna Kostuch, Żołnierska terapia na wojenną traumę. Jak odpoczywały armie starożytnego świata greckiego

Michał Halamus, Mitrydates VI Eupator, jego potomkowie i Sarmaci. Wpływy świata irańskiego na Królestwo Bosporańskie

Wioletta Zielecka-Mikołajczyk, The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century

Dariusz Janota, Rytmy dnia codziennego młodej mężatki z kręgów arystokratycznych. Przyczynek do biografii Jadwigi z Sanguszków Sapieżyny

Anna Penkała, Szlacheckie aspiracje. Opieka finansowa nad obiektami sakralnymi w świetle testamentów kobiet ze średniej szlachty, oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich z XVIII wieku

Karolina Natalia Trzeskowska, W Radiu Wolna Europa. Działalność Tadeusza Żenczykowskiego (1955-1972)

 

Materiały

Marek Jodkowski, Straty materialne Kościoła ewangelickiego na obszarze rejencji gąbińskiej w czasie pierwszej wojny światowej

 

Artykuły recenzyjne 

Radosław Krajniak, Itineraria Jagiellonów. Uwagi i uzupełnienia do kolejnych tomów serii

 

Recenzje

Włodzimierz Appel, Nie tylko Parandowski. Nota marginalna do „wstępu” do Historii powszechnej Teofilakta Simokatty

Marek Wilczyński, Die römischen Barbaren? – Roland Steinacher, Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreiches

Szymon Olszaniec, Stanisław Adamiak Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533 – 698), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (Miscellanea Historiae Pontificae, vol 68), ss. 192

Michał Norbert Faszcza, Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2017, ss. 518

Judyta Ścigała, Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, tłum. T. Wujewski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016, ss. 356

Tomasz Sińczak, M. Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235 – 395., London – New York 2017.

 

Kronika naukowa

Piotr Skalski, 43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, Warszawa 12–15 IX 2017 roku