KLIO 41 (2/2017)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Wojciech Piasek, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” – 40 tomów, 16 lat ukazywania się. Spojrzenie z oddali

Agnieszka Fic, Joanna Wojdon, Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów

Taras Czuguj, Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku

Agnieszka Szarafin-Kreft, Pomiędzy Paryżem a Moskwą – opinie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego o Napoleonie i Księstwie Warszawskim

Miłosz Stępiński, Kompleks Olimpijski w Berlinie w 1933 roku – geneza koncepcje i cele. Idea olimpijska w III Rzeszy w procesie stabilizacji reżymu narodowosocjalistycznego cz. 2

Mirosław Kłusek, Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku

Artykuły recenzyjne

Michał Norbert Faszcza, „Cywilizacja” czy „cywilizacje” antycznej Brytanii?

Jarosław Centek, Sławomir Kułacz, Nieudana historia udanego rejsu

Recenzje

Krzysztof Marchlewicz, Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111

Przemysław Benken, Tomasz Dudek, Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017, Wydawnictwo Bellona, ss. 260

Olaf Bergman, Dariusz Walusiak, Winni. Holokaust i fałszowanie historii, Kraków 2016, Dom Wydawniczy Rafael, ss. 447

Kronika Naukowa

Dominika Gołaszewska-Rusinowska, Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność, Łódź 27–28 kwietnia 2017 roku