KLIO 39 (4/2016)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Ryszard Kulesza, Epitafium termopilskie w Polsce

Paweł Sawiński, Pozycja Tyberiusza w rodzinie cesarskiej i jego miejsce w planach dynastycznych Augusta w latach 29 p.n.e.–6 p.n.e.

Piotr Łozowski, Rynek nieruchomości w Starej Warszawie w latach 1427–1453

Edyta Pluta, Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca - przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.)

Jarosław Pietrzak, Sprawa rozwodowa Teofili z Ostrogskich-Zasławskiej z Józefem Karolem Lubomirskim w latach 1695–1702

Daniel Łysek, Obraz Słowaków w polskiej publicystyce w I połowie XX wieku (do 1938 roku). Postrzeganie słowackiej odrębności w kontekście ,,czesko-słowackiej wzajemności” i czechosłowakizmu

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska, Oculi plus vident quam oculus... Pierwszy statut Akademii Ciekawych Natury (Academia Naturae Curiosorum)

Recenzje

Hanna Appel, Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-197-9, ss. 315

Paweł Sawiński, Violetta Fułat-Światowska, Dynastia julijsko-klaudyjska w świetle dzieł Tacyta i Swetoniusza, Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, Opole 2015, ISBN 978-83-935016-4-9, ss. 156

Tomasz Sińczak, Moczałow M., Poleżajow D., Dierżawa Sasanidów 224-653 gody, Moskwa 2016, ss. 208

Kronika naukowa

Paweł Mateusz Modrzyński, Konferencja naukowa ,,Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą”, Toruń 24–25 XI 2016