KLIO 36 (1/2016)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Piotr Briks, Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII przed Chr.–II po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. I

Sławomir Jędraszek, Militarna ikonografia boga Besa na przykładzie zabytków koroplastycznych pochodzących z Egiptu okresu grecko-rzymskiego. Symbol i znaczenie

Zbigniew Hundert, Dyslokacja partii wojska koronnego w 1677 roku. Przyczynek do badań pogranicza polsko-tureckiego oraz organizacji armii w dobie pokoju 1677–1683

Magdalena Niedzielska, „Pomniki żelazne” I wojny światowej w Prusach Zachodnich i Wschodnich

Przemysław Piotr Damski, Wielka Brytania i przyczyny kryzysu wenezuelskiego (1902–1903)

Katarzyna Fijołek, Okres fałszywej stabilizacji. Położenie ludności muzułmańskiej w Bułgarii od zakończenia II wojny światowej do uchwalenia konstytucji z 1971 roku

Materiały

Robert Litwiński, Testament generała Józefa Hallera

Teresa Astramowicz- Leyk, Sytuacja polityczna w Polsce na przełomie lat 1981/1982 w oczach weterana

Recenzje

Mateusz Hubner, Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2015, ISBN 9788323134039, ss. 218

Magda Gawinecka- Woźniak, Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, Róże dla Lone. Za wolność Polski i Danii (1939–1945), Warszawa 2015, Instytut Pamięci Narodowej, ISBN 9788376298085, ss. 368

Kronika Naukowa

Alicja Mutrynowska, Konferencja naukowa "Jan Długosz- 600-lecie urodzin. Region- Polska- Europa w jego twórczości", Ostromecko, 18-20 XI 2015