KLIO 35 (4/2015)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Diana Konieczna, Pomiędzy Pacami, Radziwiłłami i Sapiehami – polityczne wybory Aleksandra Hilarego Połubińskiego za panowania Jana III

Wiesław Nowosad, Indygeni pruscy i przybysze. Szlacheccy właściciele ziemscy w województwie malborskim Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku

Andrzej Rachuba, Inflantczycy i Kurlandczycy na Żmudzi w XVI–XVIII wieku

Bogusław Dybaś, Inflanty nowożytne – czynniki szlacheckiej migracji versus stabilizacji

Maciej Forycki, Szlachta wokółbałtycka w ujęciu encyklopedystów

Damien Mallet, L’Etat actuel de la Pologne, par l’abbé Jean-Baptiste de Chevremont (1702): un regard surprenant sur la Pologne apres l’élection d’Auguste II

Dariusz Rolnik, Mutabilis memoria. O kreatywnej i odtwórczej roli pamiętników czasów stanisławowskich w tworzeniu „obrazów przeszłości

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska,Thorner Barbierer Rolle. Ao. 1614 und Barbierer-Gesellen Satzungen. Ao. 1617. Eine Quellenedition

Bożena Popiołek, Urszula KicińskaMarianna z Zaborowa Duninowa (zm. 1703), kasztelanowa lubaczowska

Agnieszka Słaby,„Ponieważ z nieuchronnego wyroku Boskiego, idę w drogę wieczności” –edycja i analiza treści testamentu hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego

Recenzje

Agata A. Kluczek, Cesarz Gallien (253–268): „zniszczył państwo przez swój tryb życia” Michael Geiger, Gallienus, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, ss. 433, ISBN: 978-3-631-64534-5 

Mikołaj Tomaszewski, Między prestiżem a politycznym marginesem Adam Perłakowski, Kariera i upadek królewskiego faworyta. Aleksander Sułkowski w latach 1695–1738, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013, ss. 327, ISBN: 978-83-6226-158-1

Kronika Naukowa

Aleksandra Girsztowt, Sprawozdanie z konferencji „Origines et mutationes circa principio Mare Balticum” Exchange and power around the Baltic Sea Region up to Industrial Age, Pruszcz Gdański, 3–5 IX 2015 

Wojciech Strzelczyk, Sprawozdanie z konferencji „Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII wiek)”, Bydgoszcz, 17–18 IX 2015