KLIO 34 (3/2015)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Andrzej Stępnik (Lublin), Kreowanie mitów w wiązaniu narracji historycznej

Joanna Wojdon (Wrocław), Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej

Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań), Stanisław Roszak (Toruń), Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej

Denisa Labischová, Blažena Gracová (Ostrava), Problemy nauczania historii we współczesnym systemie edukacji szkolnej w Czechach

Arnold Kłonczyński (Gdańsk), (Nie)moce kształcenia historycznego w Polsce. Głos w dyskusji

Jan Chańko, Jolanta A. Daszyńska (Łodź), Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo-dydaktyczne

 

Recenzje

Marta Kalisz-Zielińska (Poznań), Kompendium czy album?

Łukasz Wróbel (Toruń), Polski Grand Tour na przełomie XVIII i XIX wieku

Joanna Orzeł (Toruń- Łódź), Les lieux de mémoire w przestrzeni Lublina – między teorią a praktyką

Agnieszka Wieczorek (Toruń), Z dyskusji o dydaktyce historii

Alina Kucharska (Poznań), Kultura wizualna w szkole

 

Kronika naukowa

Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań): Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych

Teresa Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła (Bydgoszcz): Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich. Konferencja „Dobre i złe sąsiedztwa”, Bydgoszcz, 11–12 V 2015

Przemysław Jędrzejewski, Gabriel Szuster, Klaudia Skrężyna (Kraków): Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej”, Kraków, 9–10 IV 2015

Sylwia Nehring, Wojciech Siudek (Toruń): Konferencja „Jerzy Wojtowicz (1924–1996) – historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej”, Toruń, 22 X 2014

Małgorzata Machałek: Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19–21 IX 2014