KLIO 17 (2/2011)

"Z dziejów cenzury i wolności słowa w XIX i na początku XX wieku"

 

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Iwona Pietrzkiewicz, Michał Rogoż (Kraków), Ambrożego Grabowskiego kłopoty z cenzurą

Tomasz Latos (Kraków), Redaktora Ludwika Gumplowicza potyczki z krakowską C. K. Prokuratorią Państwa (1869-1871). Przyczynek do dziejów cenzury w Galicji autonomicznej

Grażyna Gzella (Toruń), Procesy prasowe redaktorów „Pielgrzyma” w latach 1869-1914

Janusz Kostecki (Warszawa), „Polityka literacka” rosyjskiej cenzury zagranicznej w latach 1865-1904

Henryk Bałabuch (Lublin), Nonkonformistyczne ujęcie problematyki cenzury i wolności słowa (zaborczej i polskiej) w komparatystyce Aleksandra Świętochowskiego

Grażyna Wrona (Kraków), „Przeciw bezwstydowi w druku i obrazku”. Krakowska cenzura w walce z demoralizacją (1918-1939)

Jacek Gzella (Toruń), Cenzura wobec relacji „Słowa” o zesłaniu Stanisława Cata Mackiewicza do Berezy Kartuskiej w 1939 r.

Krzysztof Woźniakowski (Kraków), Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939-1945)

 

Materiały

Marcin Żynda (Toruń), „Wysoce demoralizująca i pornograficzna” inicjatywa wydawnicza. Obrona moralności publicznej a wolność słowa w międzywojennym Grudziądzu

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

Artur Ryszard Jęcka (Toruń): Karol Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana, Toruń 2011, ss. 140.

Dorota Kamisińska (Kraków): „Niewygodne dla władzy”. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod redakcją Doroty Degen i Jacka Gzelli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 592.

Sylwia Grochowina (Toruń): Johannes Sachslehner, Kat z Listy Schindlera. Zbrodnie Amona Leopolda Götha, tłumaczenie Dariusz Salamon, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Olgierd Kiec (Zielona Góra): Martin Greschat, Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945-2005), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2010, ss. 245 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, IV/2).

Olgierd Kiec (Zielona Góra): Markus Krzoska (Hg.), Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München 2010, s. 246 (Polono-Germanica 5, Schriften der Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen e.V.).

Joanna Orzeł (Toruń): Katarzyna Kuras, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2010, ss. 365.

Beata Bawej-Lisiecka (Toruń): Tomasz Chrzanowski, Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830, Olsztyn 2009, ss. 332.

Lech A. Walkiewicz (Toruń): Tomasz Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, ss. 631.

Mirosław Kłusek (Kraków): Gerald D. Feldman, Oliver Rathkolb, Theodor Venus, Ulrike Zimmerl, Österreichische Banken und Sparkassen im Nationalsoziaismus und in der Nachkriegszeit. Erste Band Creditanstalt-Bankverein. Zweiter Band Regionalbanken, Länderbank und Zentralsparkasse, C.H. Beck oHG, München 2006.

 

Noty bibliograficzne

Wiesława Duży (Toruń): Niedzielska Magdalena, Cmentarz żydowski, Toruń 2010.

Wiesława Duży (Toruń): Cmentarz św. Jakuba, red. K. Mikulski, Toruń 2010.

Wiesława Duży (Toruń): Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński, red. K. Mikulski, Toruń 2010.

Wiesława Duży (Toruń): Kowalski Piotr, Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX w. Zagadnienia socjotopografii, Toruń 2010.

Wiesława Duży (Toruń): Kortas Aleksandra, „Befestigte Kneipe” Toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX i na początku XX wieku w świetle ksiąg adresowych i lokalnej prasy, Toruń 2010.

Wiesława Duży (Toruń): Mastykarz Krzysztof, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku, Toruń 2010.