KLIO 18 (3/2011)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Przemysław Wojciechowski (Toruń), Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne

Radosław Krajniak (Toruń), Torunianie w składzie kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku

Magdalena Ujma (Zielona Góra), Wzorce osobowe synów kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego (Z problematyki obyczajowości szlacheckiej XVI wieku)

Jacek Goclon (Wrocław), Rząd Władysława Grabskiego (23 VI – 24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa

Arkadiusz Czwołek (Toruń), Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54 Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach)

 

Materiały

Stanisław A. Sroka (Kraków), Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki

 

Recenzje

Piotr Chmiel: Peter N. Stearns, World History: the Basics, London and New York 2011, Routledge, s. 202 oraz: Laura Di Fiore, Marco Meriggi, World History. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari 2011, Edizioni Laterza, s. 166

Tomasz Sińczak: Wczesne średniowiecze, pod red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010, ss. 336.

Radosław Krajniak: Tomasz Graff, Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 124, zsfg.

Viktoria Dzianisava: Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового Времени, М.: Квадрига, 2009/Jednorożec: Materiały dotyczące historii wojskowości Europy Wschodniej w średniowieczu i epoce nowożytnej, Wydanie 1, Wydawnictwo „Kwadryga”, Moskwa 2009, s. 296.

Sylwia Getka-Pesta: Jacek Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733), Kraków 2009, ss. 260.

Maria Barbara Topolska: Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 142.

 

Noty bibliograficzne

Wiesława Duży (Toruń): Gzella Jacek, Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922-1939), Toruń 2011

Wiesława Duży (Toruń): Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011). Dzieje zakładów i główne kierunki badań, red. J. Kłaczkow, Toruń 2011, ss. 291.

Justyna Majewska (Toruń-Inowrocław): Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu (1826-2009), red. J. Kłaczkow, Toruń 2010

Andrzej Buczyło (Toruń): Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 1, A. Smoliński (red.), Toruń 2010

Wiesława Duży (Toruń): Granice i świat współczesny, red. Z. Karpus, B. Stachowiak, Toruń 2010

Andrzej Buczyło (Toruń): Syta Krzysztof, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010, ss. 312

 

Kronika naukowa

Witold Konopka: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”. Toruń, 16-17 czerwca 2011 r.