KLIO 19 (4/2011)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Hanna Appel (Toruń), Adfectatores regni we wczesnej republice rzymskiej

Tomasz Kempa (Toruń), Szlachta wołyńska wobec spraw wyznaniowych na sejmikach i sejmach w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

Jan Paweł Wiśniewski (Toruń), Żony czasu wojny. „Wojenne żony” w wojskach czechosłowackich i polskich na Syberii podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918-1920

Jarosław Jastrzębski (Kraków), Cechy rzemieślnicze w świetle ogólnokrajowego jednolitego prawa przemysłowego II Rzeczypospolitej

Mirosław Kłusek (Kraków), Likwidacji wierzytelności instytucji kredytowych z byłego zaboru rosyjskiego przez Państwowy Bank Rolny w Polsce międzywojennej

Jarosław Kłaczkow (Toruń), Kontakty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL z Polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Obczyźnie w latach 1956-1975