KLIO 22 (3/2012)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

P. J. Rhodes (Durham), Tezeusz Demokrata

Artur Ryszard Jęcka (Toruń), Ludi saeculares w I wieku n.e.

Agnieszka Pawłowska (Toruń), Program wzmocnienia władzy w kręgach stronnictwa prokrólewskiego w czasie rokoszu sandomierskiego 1605–1609

Władysław Marek Kolasa (Kraków), Kierunki badań nad prasą mniejszości narodowych 1918–1939

Jacek Andrzej Młynarczyk (Toruń), Polityka okupacyjna Wehrmachtu w Polsce w pierwszych tygodniach wojny (wrzesień – październik 1939 r.)

Krzysztof Tarka (Opole), Sprawa marynarzy z „Puszczyka” z 1954 r. Przyczynek do historii ucieczek z PRL

 

Materiały

Agnieszka Zielińska (Toruń), Żydzi w Toruniu w latach 1847-1914. Elementy analizy demograficznej