KLIO 24 (1/2013)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Andrzej Gillmeister (Zielona Góra), Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia

Adam Kucharski (Toruń), Sarmaci u wód. Podróż biskupa Józefa Sapiehy oraz Ignacego i Jana Łopacińskich do cieplic akwizgrańskich w 1740 r.

Ilona Zaleska (Toruń), Wokół idei stronnictwa katolickiego w Królestwie Polskim

Radosław Bugowski (Toruń), Kariera braci Cierpiałkowskich, właścicieli Pomorskiej Fabryki Samochodów, Motorów i Maszyn (w międzywojennym Toruniu)

Olaf Bergmann (Poznań), Oblicza modernizacji Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie informacyjnych aspektów ogłoszeń prasowych „Przewodnika Katolickiego” (1936) i „Małego Dziennika” (1937)

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska (Poznań), Gottfried Wilhelm Leibniz o sposobie udoskonalenia medycyny

Artykuły recenzyjne

Paweł Nastrożny (Toruń): Twierdza Grudziądz. Monografia na jaką czekaliśmy? (Jakub Franczak, Włodzimierz Grabowski, Piotr Nowiński, Mariusz Żebrowski, Twierdza Grudziądz. Monografia, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz 2010, ss. 767

Weronika Pawlik-Kwaśniewska (Toruń): Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392

Wojciech Piasek (Toruń): Antropologia historii wojny i wojskowości (Ch. Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, tłum. W. Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 302)