KLIO 26 (3/2013)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Danuta Musiał (Toruń), Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach

Jolanta Choińska-Mika (Warszawa), Obywatele u władzy: narodziny, rozkwit i zmierzch szlacheckiej republiki

Małgorzata Machałek (Szczecin), Przemiany polskiej wsi w latach 1918-1989

Tomasz Schramm (Poznań), Granice i podziały Europy

Joanna Wojdon (Wrocław), Kampania wrześniowa w polskich i zagranicznych podręcznikach szkolnych

Grzegorz Chomicki (Kraków), Podręczniki do historii wobec reform szkolnictwa. Problemy doboru treści

Danuta Konieczka-Śliwińska, Anita Napierała, Maciej Michalski (Poznań), Dzieje Wielkopolski jako autorski wątek tematyczny w ramach przedmiotu "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok"

 

Dyskusja

Debata "Dzień dzisiejszy i perspektywy dydaktyki historii w Polsce na tle europejskim" (wprowadzenie: Joanna Wojdon, Wrocław)

 

Artykuły recenzyjne:

Szymon Kazusek: Andrzej Michalski, Działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w księstwie klewańskim w latach 1701-1741, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 245

Olaf Bergmann: Anna Wolff-Pawęska, Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010), Zysk i s-ka, Poznań 2011, ss. 582

 

Recenzje

Joanna Wojdon: Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 358

Agnieszka Słaby: Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699-1714), Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanów 2012, ss. 389

Mariusz Wołos: Łukasz Tomasz Sroka, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ss. 560

Iwona Murawska: Czesław Kustra, Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1921), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 483

Karol Dąbrowski: Krystyna Wiesława Trembicka, Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 416

 

Kronika

Magdalena Spychaj: II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy "Od miłości do nienawiści - od zachwytu do pogardy", Toruń, 21-22 czerwca 2013 r.

Marta Sikorska: Konferencja "Commonwealth in the eyes of German and French visitors", Wilanów, 28-29 czerwca 2013