KLIO 27 (4/2013)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Jarosław Pietrzak (Łódź), "Cokolwiek serca i afektu Pańskiego mieć dla siebie upraszam”. Dzieje romansu księcia Janusza Aleksandra Sanguszki z jego sekretarzem Kazimierzem Chylińskim

Richard Price (Spalding), „Bardzo szczęśliwy obrót spraw”. Pokój w Ryswick a elekcja 1697 roku w Polsce

Mateusz Maleszka (Toruń), Biblijna argumentacja w dyskusji o separacji rasowej i niewolnictwie czarnych w USA w drugiej połowie XIX wieku

Konrad Sebastian Morawski (Rzeszów), Rywalizacja partyjna w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców w latach 1918–1929

Magdalena Satora (Warszawa), Édouard Herriot i idea zjednoczonej Europy

Bartosz Borys (Wrocław), Stosunek ludności województwa śląskiego do „władzy ludowej” w latach 1945–1947

 

Artykuły recenzyjne

Kazimierz Maliszewski (Toruń), Kilka uwag i refleksji na marginesie lektury dzieła niemieckiego badacza o polskiej myśli historycznej w XVI do XVII wieku

 

Recenzje

Magdalena Niedźwiedzka: Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?, red. Tomasz Filip, Kraków 2011, ss. 127

Jacek Wijaczka: Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformation, hrsg. von Johannes Wischmeyer (= Veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, Beiheft 100), Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen 2013, ss. 275

Kazimierz Wajda: Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformation, hrsg. von johannes wischmeyer (= Veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, Beiheft 100), Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen 2013, ss. 275

Ilona Zaleska: Artur Górski, Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 340

Krzysztof Kania: Mariusz Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 461

Olaf Bergmann: Thomas Urban, Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki, przeł. W. Sawicki, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2012, ss. 310

 

Kronika

Wojciech Ślusarczyk, Walentyna Korpalska: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Czystość i brud. Higiena w starożytności”, Bydgoszcz, 12–13 IX 2013 roku

Katarzyna Pękacka-Falkowska: Sprawozdanie z 14. konferencji wspólnej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny „Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin / Język i medycyna – język medycyny”, Magdeburg, 19–21 września 2013 roku

Klaudia Strężyna, Gabriel Szuster: Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny”, Kraków, 14–15 października 2013 roku

Wiesława Duży: Sprawozdanie z konferencji „Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Spotkanie II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej”, Bydgoszcz, 17–18 października 2013 roku

Alicja Mutrynowska: Konferencja „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza”, Przysiek pod Toruniem, 7–9 listopada 2013 roku