KLIO 28 (1/2014)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Przemysław Szpaczyński (Zielona Góra), Anna I Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów

Jacek Gzella (Toruń), Wprowadzenie cenzury prewencyjnej w 1920 roku w dawnej dzielnicy pruskiej

Wojciech Ślusarczyk (Bydgoszcz), Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa pomorskiego (1919–1939)

Kamil Śmiechowski (Łódź), Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku

Diana Błońska (Kraków), O Muzeum Narodowym w Krakowie w czasie drugiej wojny światowej

Krzysztof Tarka (Opole), Polityczne meandry emigracyjnego socjalisty. Kontakty Henryka Polowca z wywiadem PRL w latach 1952-1963

 

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska (Poznań), Toruńska ordynacja przeciwdżumowa z 12 lipca 1710 roku

 

Artykuły recenzyjne

Przemysław Wewiór (Wrocław), „Podłe ciała” jako zastosowanie socjologii krytycznej do historii medycyny

Jan Swianiewicz (Warszawa), Filozofia zaangażowana w historię

 

Recenzje

Wojciech Duszyński: Człowiek w antycznym świecie, red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012, ss. 430

Radosław Krajniak: Tadeusz Marszał, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 188

Danuta Kowalewska: Bogusław Pfeiffer, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, red. Aleksandra Oszczęda, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 302

Sylwia Kołos: Łukasz Biskupski, Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, ss. 320

Tomasz Wiśniewski: Олег Беген, Олександр Зайцев, Василь Стефанів, Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки), Lwów 2011, ss. 384

Agnieszka Zasada: Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 538

Olaf Bergmann: Nicholas Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. Radosław Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423

Piotr Perkowski: Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, ss. 584

 

Kronika naukowa

Mateusz Michalski: Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku