KLIO 30 (3/2014)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak, Przemysław Wojciechowski (Toruń), Prof. Maria Jaczynowska – wybitna badaczka świata starożytnego

Sławomir Sprawski (Kraków), Herakles jako protoplasta macedońskich królów

Tomasz Grabowski (Kraków), Polityka religijna Ptolemeusza IV Filopatora

Małgorzata Pawlak (Wrocław), Przyczynek do obrazu elit południowoapulijskich

Agata A. Kluczek (Katowice), Tu es Iuventas. Cesarz w zwierciadle mennictwa rzymskiego

Andrzej Gillmeister (Zielona Góra), Ryt i rytuał w religii rzymskiej we współczesnych badaniach. Rekonesans

Agnieszka Dziuba (Lublin), Gens Claudia i rzymski kult Wielkiej Macierzy – Kybele

Henryk Kowalski (Lublin), Kult wodzów i początki władzy charyzmatycznej w Rzymie w okresie późnej republiki

Anna Tatarkiewicz (Poznań), Kult Mitry w Rzymie – najnowsze odkrycia, nowe interpretacje

Ireneusz Milewski (Gdańsk), Wiara w omeny w relacjach późnoantycznych autorów chrześcijańskich

 

Artykuły recenzyjne

Wojciech Duszyński (Kraków), Trakowie, Ateńczycy i najemnicy (Matthew A. Sears: Athens, Thrace and the Shaping of Athenian Leadership, Cambridge University Press, New York 2013, ss. 342)

Michał Norbert Faszcza (Warszawa), Nowsze nie znaczy lepsze? (The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World, eds. Brian Campbell, Lawrence A. Tritle, Cambridge University Press, Oxford 2013, ss. 840)

Hanna Appel (Toruń), Kilka uwag polemicznych odnośnie do „ostatniej uchwały senatu” (K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012)

 

Recenzje

Włodzimierz Appel: Andrzej Dróżdż, Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 134+4 nlb.