Numer ISSN: 1643-8191

Szanowni Czytelnicy!

 

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Na stronie internetowej, która stanowi uzupełnienie treści zamieszczanych w czasopiśmie, zgromadziliśmy m.in. biogramy autorów, którzy do tej pory publikowali w „Klio”, spis numerów czasopisma wraz z wykazem artykułów oraz ich streszczeniami w języku polskim i angielskim.

Od 2013 roku "Klio" dostępne jest w wersji elektronicznej na Akademickiej Platformie Czasopism, co jak sądzimy będzie sprzyjało wymianie myśli w środowisku naukowym.

Jednocześnie informujemy, że od 2015 roku „Klio” należy do niewielu, polskich czasopism historycznych, które znajdują się na liście ERIH PLUS. 23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 13 punktów za przedstawiane publikacje. Punktację MNiSW można znaleźć w Wyszukiwarce Czasopism Punktowanych. Pragniemy tym samym podziękować Autorom dotychczas prezentującym na łamach „Klio” wyniki swoich badań i jednocześnie zachęcić Wszystkich Państwa do współpracy.

Zapraszamy do lektury!